Web Caching

نوشته شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶

Web Caching

کاربرهای اینترنت ممکن است که یک محتوای وب را چندین بار دانلود کنند. بدون وب کش، هربار پاسخ درخواست کاربر از سرور اصلی می‌آید. وقتی تعداد زیادی کاربر درخواست مشابه را در یک زمان مشخص ارسال می‌کنند، دریافت پاسخ طولانی‌تر می‌شود. یک کپی ازدرخواست‌های ارسال شده را مثل پیج‌های HTMl، عکس‌ها و فایل‌ها برای خودش ایجاد می‌کند. سپس اگر درخواست‌های با  URL مشابه را دریافت کند، می‌تواند از درخواست‌هایی که قبلا برای خودش ذخیره کرده بود استفاده کند به جای اینکه از سرور اصلی دوباره درخواست کند.

دو دلیل عمده برای استفاده از وب کش وجود دارد:

۱. کاهش تاخیر (کاهش زمان پاسخ گویی به مشتری)

۲. کاهش ترافیک شبکه

انواع وب کش

۱. Browser Caches

۲. Proxy Caches

۳. Gateway Caches

هنگامی که یک web cache، درخواستی را دریافت می‌کند، در حافظه‌ی محلی خود جستجو می‌کند تا پاسخ آن درخواست را پیدا کند. اگر پاسخ را داشت به مرورگر می‌فرستد ولی اگر نداشت یک درخواست به سرور اصلی می‌فرستد. هنگامی که پیام پاسخ را دریافت کرد، یک نسخه از آن را در حافظه‌ی خود نگه داری می‌کند و نسخه‌ی دیگری را به مرورگر می‌فرستد. لازم به ذکر است که web cache همزمان هم نقش سرور و هم نقش کلاینت (مشتری) را ایفا می‌کند. زمانی که درخواستی را از مرورگر دریافت می‌کند و پاسخ آن را می‌فرستد در قالب سرور است و زمانی که درخواست را به سمت سرور اصلی ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت، در قالب کلاینت ظاهر می‌شود.

 

کاربرهای اینترنت ممکن است که یک محتوای وب را چندین بار دانلود کنند. بدون وب کش، هربار پاسخ درخواست کاربر از سرور اصلی می‌آید. وقتی تعداد زیادی کاربر درخواست مشابه را در یک زمان مشخص ارسال می‌کنند، دریافت پاسخ طولانی‌تر می‌شود. یک کپی ازدرخواست‌های ارسال شده را مثل پیج‌های HTMl، عکس‌ها و فایل‌ها برای خودش ایجاد می‌کند. سپس اگر درخواست‌های با  URL مشابه را دریافت کند، می‌تواند از درخواست‌هایی که قبلا برای خودش ذخیره کرده بود استفاده کند به جای اینکه از سرور اصلی دوباره درخواست کند.

دو دلیل عمده برای استفاده از وب کش وجود دارد:

۱. کاهش تاخیر (کاهش زمان پاسخ گویی به مشتری)

۲. کاهش ترافیک شبکه

انواع وب کش

۱. Browser Caches

۲. Proxy Caches

۳. Gateway Caches

هنگامی که یک web cache، درخواستی را دریافت می‌کند، در حافظه‌ی محلی خود جستجو می‌کند تا پاسخ آن درخواست را پیدا کند. اگر پاسخ را داشت به مرورگر می‌فرستد ولی اگر نداشت یک درخواست به سرور اصلی می‌فرستد. هنگامی که پیام پاسخ را دریافت کرد، یک نسخه از آن را در حافظه‌ی خود نگه داری می‌کند و نسخه‌ی دیگری را به مرورگر می‌فرستد. لازم به ذکر است که web cache همزمان هم نقش سرور و هم نقش کلاینت (مشتری) را ایفا می‌کند. زمانی که درخواستی را از مرورگر دریافت می‌کند و پاسخ آن را می‌فرستد در قالب سرور است و زمانی که درخواست را به سمت سرور اصلی ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت، در قالب کلاینت ظاهر می‌شود.