سیاست حریم خصوصی

جزو اولویت های اصلی ما در کانی وب، حفاظت از اطلاعات شخصی شما است.

سیاست حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی شما برایتان اهمیت دارد و ما کاملاً متعهد هستیم حریم خصوصی شما را حفظ کنیم؛  این سیاست حفظ حریم خصوصی، عملکردما را توضیح می دهد:

چه اطلاعاتی را درباره شما جمع آوری می کنیم؟

  • اطلاعاتی را که به طور مستقیم در اختیار ما قرار می دهید: مثلا نام، نام خانوادگی و ...
  • اطلاعاتی درباره ی نحوه ی استفاده ی شما از خدمات ما
  • اطلاعات از منابع شخص ثالث (مثلا شبکه های اجتماعی و ...)

از این اطلاعات چه استفاده هایی می کنیم؟

  • ممکن است برای بهبود تجربه ی کاربری شما از این اطلاعات استفاده کنیم.
  • ممکن است برای مصارف بازاریابی و تبلیغات هدفمند کانی وب یا محصولاتی مرتبط با وب سایت شما از این اطلاعات استفاده کنیم.
  • ممکن است برای تحلیل و موارد آماری از اطلاعات شما استفاده کنیم.

حفظ حریم خصوصی 

کانی وب اطلاعات شما را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی دهد و متعهد می شود که حریم خصوصی شما را حفظ کند. اما در صورت درخواست و در چارچوب قوانین کشوری، کانی وب با مراجع قضایی یا پلیس فتا همکاری خواهد داشت و اطلاعات لازم را به آن ها ارائه خواهد کرد.