بزودی ...

در حال حاضر در حال انجام مراحل پایانی تولید نسخه پیشرفته سایت ساز کانی وب هستیم ، امیدواریم در ابتدای سال 92 این امکانات به صورت عمومی منتشر بشوند .